З журбою радIсть обнялась...Категории Олександр Олесь ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал В сльозах, як в жемчугах, мiй смiх, I з дивним ранком нiч злилась, I як менi розняти ïх?!   В обiймах з радiстю журба. Одна летить, друга спиня... I йде мiж ними боротьба, I дужчий хто — не знаю я...   Коментар За словами О. Олеся, життя непередбачуване, рiзноманiтне, ньому постiйно переплiтаються радiсть i журба. I треба сприймати це як данiсть, як день, що змiнює нiч, i як нiч пiсля дня. Слова цiєï поетичноï мiнiатюри: з журбою радiсть обнялась — стали крилатими. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (1878-1944)   Олександр Олесь народився в м. Бiлопiллi в тодiшнiм Лебединськiм повiтi на Харкiвщинi. Його дiд по матерi орендував великий панський маєток у с. Верхосулi, в степу. Тут Олесь i провiв своє дитинство. Його батько, працюючи на рибних промислах в Астраханi, потонув, коли хлопцевi було 11 рокiв. Мати з трьома дiтьми повернулася до рiдного мiстечка. Там Олександр закiнчив початкову школу, двокласне училище, потiм продовжив навчання в Дергачiвськiй землеробськiй школi на Харкiвщинi, в Киïвському полiтехнiчному iнститутi на агрономiчному вiддiленнi. Тодi почали з'являтися його першi вiршi. У 1903 роцi О. Олесь став студентом Харкiвського ветеринарного iнституту. Заробляв на хлiб, працюючи ветеринарним лiкарем на Дарницькiй скотобiйнi. У цьому ж роцi побував на вiдкриттi пам'ятника I. Котляревському, познайомився з багатьма видатними письменниками, i це позначилося на його шляховi в лiтературi. У 1907 роцi вийшла перша збiрка З журбою радiсть обнялась, у 1909 роцi — друга, Поезiï, у 1911 роцi — третя, теж Поезiï. У 1913 роцi поет побував в Iталiï, написав низку чудових вiршiв про море. О. Олесь радiсно очiкував повалення самодержавства, здобуття Украïною незалежностi. Але цього не сталося, i письменник у 1919 роцi залишає рiдний край, переживаючи усi злигоднi емiгрантського життя в Будапештi, Вiднi, Берлiнi, Празi. Його мучить туга за батькiвщиною. Протягом 1919-1944 рокiв вiн видає кiлька збiрок. О. Олесь помер у Празi пiсля того, як дiзнався про загибель свого сина Олега Ольжича — вченого-археолога й талановитого поета.

Метки З журбою радiсть обнялась..., ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 10-х РОКIВ XX СТ., Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 10-х РОКIВ XX СТ, З журбою радiсть обнялась, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 10-х РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
З журбою радIсть обнялась...